ลักษณะของโต๊ะครูที่เหมาะสม

ลักษณะของโต๊ะครูที่เหมาะสม

คุณครู เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีเกียรติ และมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างและส่งเสริมอนาคตของชาติ ช่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ครู เปรียบเสมือนเรือจ้าง ที่คอยส่งลูกศิษย์ไปให้ถึงปลายทางที่สวยงาม ดังนั้น อาชีพครู จึงไม่เพียงสอนในด้านวิชาเท่านั้น แต่จะต้องอบรม สั่งสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปคู่กับคุณธรรม เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเรา

Read more