ครุภัณฑ์การศึกษาในโรงเรียน

เมื่อเรานึกถึงการศึกษา หรือการเรียน เราอาจนึกถึงหลักสูตรการเรียนที่ดี นึกถึงคุณครูที่ดี และระบบการศึกษาที่ดี แต่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเช่นกันก็คือ ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษาคืออะไร
ครุภัณฑ์การศึกษา คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาในโรงเรียน เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม โต๊ะโรงอาหาร บอร์ดจัดนิทรรศการ เก้าอี้ประชุม ชุดรับแขก โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะเอนกประสงค์ ตู้เก็บเอกสาร ตู้ล๊อกเกอร์ ปรับปรุง ตกแต่ง ห้องเรียน ห้องทำงาน เฟอร์นิเจอร์บิวอินท์ เป็นต้น

ความสำคัญของครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์การศึกษา แม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยตรง แต่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในหลายประการ ดังต่อไปนี้
– ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
– อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน คุณครู และบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียน
– ช่วยสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆ
– ช่วยในการจัดระเบียบ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเหมาะสม
– ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ หรือการนำมาใช้งาน
– ช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมในโรงเรียน เช่น โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะประชุม เป็นต้น

หลักในการเลือกครุภัณฑ์การศึกษา
เมื่อครุภัณฑ์การศึกษาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างที่ได้กล่าวถึง ดังนั้น ในการเลือกครุภัณฑ์การศึกษาที่ดี จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
1. ใช้วัสดุโครงสร้างที่ดี แข็งแรง ทนทาน
2. มีความสวยงามและเหมาะสมกับตัวอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างด้วย
3. กันน้ำ กันฝน ปลอดภัย
4. สะดวกในการใช้งาน
5. ใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้มค่า

ครุภัณฑ์การศึกษานั้น เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจไม่แพ้กับการศึกษา เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง และมีผลอย่างมากต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย